WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Szlakiem oswobodzonych miast
22.08.2015

Wierni tradycji swoich znamienitych poprzedników żołnierze Czarnej Dywizji, wyruszyli z Żagania, pancernej stolicy Polski szlakiem bitewnych starć podkomendnych generała Stanisława Maczka. Dziś znak husarskiego skrzydła dotarł do Saint Omer.

Dla tych, którym nieobce są karty historii, wojennych losów żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej (1PDPanc) miejscowość ta nie kryje tajemnic. Po sierpniowych walkach 1944 roku w rejonie wzgórza 262, nazwanym przez legendarnego Bacę Maczugą, podwładni wybitnego wodza w pościgu za wycofującymi się pododdziałami niemieckimi oswobodzili wiele miast. Wśród nich znalazło się również Saint Omer, które w głównej mierze dzięki żołnierzom 10 pułku dragonów z początkiem września uzyskało niezawisłość. W hołdzie swym oswobodzicielom, dzień 5 września ustanowiony został jako święto wolnego już Saint Omer. W lipcu br. burmistrz tego niewielkiego miasta, François Decoster odwiedził Żagań, miejsce gdzie bije pancerne serce. Aby wyrazić wdzięczność dla wojennych dokonań żołnierzy 1PDPanc, złożył on wówczas kwiaty pod pomnikiem generała Maczka oraz zwiedził Salę Tradycji Czarnej Dywizji, gdzie wśród wielu memorabiliów odnajdywał karty historii związane z Saint Omer. Znamiennym jest również fakt, że to właśnie 5 września br. podpisany zostanie akt partnerstwa między tymi miastami.

 

Chcąc oddać honory tym, którzy poświęcili swoje życie w imię pokoju, 21 sierpnia br. żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) stanęli dziś w tym rejonie Francji. Delegacja oficerów lubuskiego związku taktycznego, której przewodniczył generał dywizji Jarosław Mika złożyła pod pomnikiem 1PDPanc w Saint Omer wiązanki kwiatów. - Czyny żołnierzy generała Maczka, których tradycji jesteście bezpośrednimi spadkobiercami, są nadal głęboko w naszej pamięci. Pomnik, przed którym stoimy dedykowany jest właśnie naszym polskim wyzwolicielom. – powiedział zastępca burmistrza Saint Omer do spraw kombatantów, Roger Winock.

 

Reprezentanci 11LDKPanc podczas spotkania z władzami miasta dyskutowali między innymi nad projektem powstania repliki pomnika generała Maczka, który stanąć miałby w oswobodzonym przez Bacę i jego żołnierzy mieście. - Dziękuję wam za pamięć o czynach generała Maczka i jego żołnierzy, którą utrzymujecie i z tak wielki pietyzmem pielęgnujecie. – podsumował spotkanie w Saint Ormel generał dywizji Jarosław Mika.

 


Tekst: ppor. Krzysztof Gonera, WAK
Zdjęcia: ppor. Krzysztof Gonera