WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 28 maja 2018 r.
Zakończenie Noble Jump-17
19.06.2017

W środę, 14 czerwca 2017, zakończyło się ćwiczenie Noble Jump-17. Przedstawiciele wszystkich państw, którzy przybyli do Rumunii wykonali ostatnie zadanie wieńczące wspólne szkolenie.

Tego dnia miał miejsce pokaz współdziałania żołnierzy z Polski, Rumunii, Albanii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Zadaniem pododdziałów było odparcie ataku nacierającego przeciwnika, wykorzystując do tego celu wszystkie posiadane środki ogniowe, rozpoczynając od karabinków, poprzez granatniki i moździerze, a kończąc na pojazdach kołowych, gąsienicowych oraz śmigłowcach i samolotach. Po zakończeniu prowadzenia obrony, wybrane pododdziały przeszły do kontrataku, załamując ostatecznie natarcie przeciwnika. Skuteczne współdziałanie pozwoliło na sprawne i efektywne wykonanie otrzymanego zadania. Szkolenie w macierzystych krajach, a także wspólne szkolenie w Rumunii podczas ćwiczenia pokazało, że żołnierze różnych narodowości, wyposażeni w różnorodny sprzęt, są gotowi do wspólnej realizacji zakładanych celów.


Ostatni dzień ćwiczenia Noble Jump-17 był to Dzień Dostojnych Gości. Do rejonu, w którym przez dwa tygodnie szkolili się żołnierze, przybyli przedstawiciele cywilno – wojskowych władz z państw biorących udział w czerwcowym ćwiczeniu, a wśród nich dowódca Sojuszniczego Dowództwa Wojsk Połączonych w Neapolu (ang. JFC - Allied Joint Force Command) admirał Michelle Howard. Z Polski do Rumunii przyleciał generał brygady Maciej Jabłoński, który reprezentował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała broni Leszka Surawskiego. Były dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) wręczył dowódcy 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów podpułkownikowi Wojciechowi Strzeleckiemu pamiątkowy ryngraf oraz pismo z podziękowaniami dla żołnierzy z pancernej brygady, którzy uczestniczyli w ćwiczeniu Noble Jump-17. Oprócz dynamicznego pokazu, który obserwowali zgromadzeni na trybunach goście, odbył się także pokaz statyczny sprzętu i wyposażenia pododdziałów z państw, które spotkały się w Rumunii na wspólnym szkoleniu. Wyznaczeni żołnierze omawiali prezentowany sprzęt. Polskie stanowisko licznie odwiedzali zagraniczni żołnierze, którzy z zainteresowaniem przyglądali się uzbrojeniu oraz pojazdom. Zadawali dużo pytań i tym samym porównywali swoje wyposażenie do tego, które przedstawiali świętoszowscy Dragoni.


Dowódca drużyny, plutonowy Michał Korniowski, który uczestniczył w pokazie statycznym powiedział: - Największym zainteresowaniem wśród osób, które oglądały prezentowany przez nas sprzęt oraz broń cieszyły się mini beryl oraz celowniki kolimatorowe HWS. Wielu żołnierzy, którzy nas odwiedzili, porównywali to, co zastali na pokazie statycznym w naszym namiocie z tym, co posiadają w swoich pododdziałach. Wiele osób ze zdziwieniem przyglądało się plastikowym magazynkom, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia. Magazynki te są przezroczyste i dzięki temu żołnierz z łatwością może ocenić ile amunicji mu pozostało. Padały także pytania dotyczące bojowego wozu piechoty, jego uzbrojenia, załogi oraz możliwości bojowych. Zebrani goście chętnie zaglądali do środka, zajmowali miejsca zarówno w przedziale desantowym, jak i na stanowisku kierowcy, działonowego czy dowódcy.


Gdy emocje związane z zakończeniem ćwiczenia opadły, dowódca batalionu zmechanizowanego, podczas wieczornego apelu, przeczytał otrzymany list. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego napisał w nim: - Serdecznie pozdrawiam ćwiczących żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. Żałuję, że obowiązki służbowe nie pozwoliły mi spotkać się z Wami na rumuńskiej ziemi osobiście. Wasze zaangażowanie, profesjonalizm oraz skuteczność w działaniu tworzą pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej, przyczyniają się do właściwej realizacji powierzonej Wojsku Polskiemu misji. Dziękuję za wzorowe wykonywanie zadań związanych z praktycznym przygotowywaniem się do wypełniania sojuszniczych zobowiązań. Jest to Wasz wkład w budowę bezpieczeństwa, w tworzenie warunków do pokojowego rozwoju regionu. Życzę satysfakcji i zadowolenia z dokonań oraz sukcesów w dalszej służbie. Wszystkim życzę dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.
 

Na zakończenie szkolenia w Rumuni, podpułkownik Strzelecki podziękował swoim żołnierzom za zaangażowanie podczas ćwiczenia oraz trud i wysiłek włożony w przygotowanie się do niego. Dowódca batalionu tak podsumował czas spędzony w Rumunii: - Żołnierze 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów są przygotowani do realizacji zadań w każdych warunkach. Pokazali to podczas fazy integracji, gdzie działali w nowym, bardzo trudnym, pagórkowatym terenie. Pomimo napotykanych przeszkód za każdym razem realizowali postawione zadanie. Jestem dumny z moich żołnierzy, bo wiem, że jeżeli powiem „Za mną, naprzód!” , to oni za mną pójdą. Batalion to nie tylko żołnierze korpusu szeregowych, od których naprawdę bardzo wiele zależy, ale przede wszystkim dowódcy wszystkich szczebli, bez których sprawne działanie nie byłoby możliwe. (...) Dziękuję wszystkim żołnierzom za wykazane chęci, zaangażowanie oraz profesjonalizm. Moim zdaniem, przełożeni wszystkich szczebli mogą być naprawdę dumni z żołnierzy batalionu zmechanizowanego z pancernej brygady.


Szkolenie w Rumunii był to czas sprawdzenia dla Dragonów z 10BKPanc. Żołnierze z batalionu zmechanizowanego zaprezentowali swoje umiejętności i potwierdzili, że są gotowi sprostać każdemu wyzwaniu.


Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Sawicka