WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.
Szkolenie w Thun
07.07.2017

W ramach współpracy polsko – szwajcarskiej, czołgiści z jednostek 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej mają okazję szkolić się w bazie treningowej w Thun w Szwajcarii.

Centrum Szkolenia Wojsk Zmechanizowanych w Thun wyposażone w symulatory i trenażery, to duża baza szkoleniowa umożliwiająca szkolenie nie tylko członków poszczególnych załóg, ale również plutonów czołgów Leopard. Wszystkie symulatory zintegrowane są w jedną platformę informatyczną, która umożliwia szkolenie w oparciu o obraz generowany na ekranach w zakresie 360 stopni. Zestawy symulatorów tworzy kompletny system treningowy umożliwiający realizację szkolenia żołnierzy i pododdziałów w zróżnicowanych środowiskach pola walki.

  

Z szwajcarskiej bazy szkoleniowej korzystali żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, a obecnie, od połowy czerwca do końca lipca br. odbywają tam szkolenie żołnierze z 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania.

  

Trwające obecnie szkolenie żagańskich czołgistów, 6 lipca br. miał okazję obserwować dowódca Czarnej Dywizji, generał brygady Stanisław Czosnek. Wraz z Ambasadorem RP w Konfederacji Szwajcarskiej, Jakubem Kumoch, dowódca 11LDKPanc, spotkał się z komendantem szwajcarskiego centrum szkolenia wojsk pancernych i artylerii, generałem brygady Rene Wellinger oraz komendantem ośrodka szkolenia w Thun, pułkownikiem Danielem Amhof.