WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 19 lipca 2018 r.
Oficerowie ze Szwajcarii w 10BKPanc
11.10.2017

Podczas swojej wizyty w Polsce, przedstawiciele centrum szkolenia w Thun w Szwajcarii spędzili jeden dzień w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Była to okazja do zapoznania się przede wszystkim z bazą szkoleniową świętoszowskiej jednostki.

We wtorek, 10 października2017 roku, w Klubie Wojskowym odbyło się oficjalne przywitanie przybyłych gości. Pułkownika Daniela Amhofa i towarzyszących mu oficerów przywitał dowódca pancernej brygady pułkownik Dariusz Parylak. Po przemówieniu dowódcy wyznaczeni oficerowie z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) przedstawili prezentację multimedialną, aby przybliżyć przybyłym sylwetkę pancernej brygady. Wystąpienia dotyczyły zarówno historii i tradycji, jak również struktury, wyposażenia i sprzętu oraz szkolenia w świętoszowskiej jednostce.
 
 
Z Klubu Wojskowego, przybyli goście udali się do Sali Tradycji, gdzie podoficer Sekcji Wychowawczej brygady przedstawił im najważniejsze informacje dotyczące historii 10BKPanc. Opowiadał zarówno o czasach odległych, związanych ze szlakiem bojowym generała Stanisława Maczka, jak również czasach współczesnych i wydarzeniach, które zapisały się na kartach historii brygady w ostatnim czasie.
 
 
Z Sali Tradycji delegacja ze Szwajcarii udała się do pobliskiego budynku, w którym znajduje się symulator strzelań „Śnieżnik”. Tam oficerowie z sojuszniczej armii w pierwszej kolejności obserwowali pokaz strzelania w wykonaniu żołnierzy 10BKPanc. Następnie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności, wykorzystując do tego celu wspomniany symulator.
 
 
Pokaz statyczny sprzętu w Parku Sprzętu Technicznego był kolejnym elementem wizyty. Załogi poszczególnych pojazdów opowiadały o wyposażeniu oraz możliwościach bojowych pojazdów, które towarzyszą im każdego dnia podczas służby. Przybyli goście zadawali dużo pytań i z ciekawością słuchali tego, co mieli im do przekazania pancerniacy ze Świętoszowa.
 
 
Czas pobytu w Ośrodku Szkolenia Leopard (OSL), był to czas na zapoznanie się z bazą szkoleniową ośrodka, w tym symulatorami będącymi na jego wyposażeniu. Dowódca OSL major Krzysztof Kacperek szczegółowo omówił zaplecze szkoleniowe, jakim dysponuje 10BKPanc w procesie przygotowania załóg czołgów do wykonywania zadań na zajmowanych stanowiskach.
 
 
Czołgiści ze Świętoszowa szkolą się tam w Mechanized Training Centre. Centrum posiada bardzo bogatą bazę szkoleniową, gdzie mogą szkolić się zarówno pojedyncze załogi, jak i dwa plutony czołgów jednocześnie. Możliwości symulatorów znajdujących się na wyposażeniu ośrodka w Szwajcarii pozwalają kierownikowi ćwiczeń na odnalezienie ewentualnych błędów, powstających w trakcie wykonywania czynności przez żołnierzy i bieżącą analizę ich przyczyn. Weryfikuje to stopień wyszkolenia w zakresie wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku. Wczesne wykrycie błędów daje sposobność, nie tylko na doskonalenie umiejętności członków załóg, ale również na realizację ich zadań.
 
 
Wizyta sojuszników w 10BKPanc była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Współpraca innymi państwami jest dla pancernej brygady niezwykle istotna, gdyż z całą pewnością wpływa pozytywnie na szkolenie żołnierzy.
 
Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka
Zdjęcia: szer. Natalia Wawrzyniak