WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 19 lipca 2018 r.
Kabul w Świętoszowie
11.10.2017

Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Z kolei wraz z początkiem tygodnia rozpoczęła się certyfikacja – ćwiczenie certyfikujące pod kryptonimem KABUL VII.

Żołnierze VII zmiany RSM (ang. Resolute Support Mission) PKW Afganistan przez najbliższe dni będą sprawdzani i oceniani pod kątem właściwego przygotowania do wykonywania zadań wynikających z charakteru misji. Ćwiczenie certyfikujące zostało zorganizowane w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej i odbędzie się w oparciu o obiekty i bazę szkoleniową świętoszowskiej jednostki. Bierze w nim udział około siedemdziesięciu pięciu żołnierzy z pancernej brygady.
 
 
Pozostali uczestnicy są to żołnierze wydzieleni z innych jednostek, którzy wspólnie z pancerniakami wkrótce będą wykonywać zadania poza granicami kraju. Kierownictwo ćwiczenia stanowią żołnierze z 10BKPanc. Scenariusz ćwiczenia odzwierciedla sytuację na teatrze działań. Sytuacja szczegółowa została dostosowana do szczebla ćwiczących zarówno w kontekście sytuacji w rejonie odpowiedzialności, mniejszości etnicznych w nim występujących, historii zagrożeń, jak również podgrywanych incydentów. Poprzez realizację praktycznych epizodów działalności poszczególnych komponentów Polskiego Kontyngentu Wojskowego, zostanie sprawdzony poziom przygotowania PKW Afganistan RSM do wykonywania zadań w rejonie odpowiedzialności.
 
Rozpoczęcie certyfikacji miało miejsce w poniedziałek, 9 października 2017 roku. Na placu apelowym świętoszowskiej brygady zebrali się wszyscy uczestnicy. Głos zabrał dowódca pancernej brygady, pułkownik Dariusz Parylak, a następnie żołnierze zostali zapoznani z warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami obowiązującymi podczas ćwiczenia. We wtorek przybył zespół certyfikujący, który swoje przedsięwzięcia rozpoczął od sprawdzania wiedzy teoretycznej żołnierzy oraz niezbędnej dokumentacji. Tego dnia miało też miejsce tak zwane mini ćwiczenie, które było wstępem do części głównej ćwiczenia certyfikującego.
 
 
Kolejne dni będzie to realizacja przedsięwzięć mających na celu doskonalenie komórek wewnętrznych i osób funkcyjnych PKW Afganistan RSM w zakresie realizacji procedur obowiązujących w rejonie misji. Ponadto żołnierze sprawdzani będą ze znajomości procedur dowodzenia i współdziałania w układzie koalicyjnym i narodowym w ramach udziału w misji oraz ich zastosowania w praktyce.
 
Oceniane będzie także indywidualne przygotowanie żołnierzy do przyszłego działania. Po zakończeniu certyfikacji, zespół certyfikujący oceni, czy elementy VII zmiany PKW Afganistan RSM są zdolne do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem.
 
Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka
Zdjęcia: szer. Natalia Wawrzyniak