WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Trening sztabowy BARYCZ-18
07.03.2018

Analiza zadania, ocena sytuacji i czynników mających wpływ na podjęcie właściwej decyzji podczas planowania zwrotu zaczepnego dywizji jako odwodu przełożonego, były tematem treningu sztabowego pod kryptonimem BARYCZ-18.

Trzydniowy trening sztabowy przeprowadzony został pomiędzy 5 a 7 marca br., a brali w nim udział żołnierze służący w dowództwie i sztabie w 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc). Przedsięwzięcie zabezpieczali żagańscy łącznościowcy z 11 batalionu dowodzenia (11bdow), którzy odpowiadali za rozwinięcie, funkcjonowanie i ochronę stanowiska dowodzenia oraz prawidłowe działanie systemów łączności.


Trening sztabowy dał doskonałą sposobność do doskonalenia indywidualnych i zespołowych umiejętności ćwiczących. Taka forma pozwala na sprawdzenie praktycznych umiejętności indywidualnych w zakresie wykonywania obowiązków na swoich stanowiskach funkcyjnych i oceny sytuacji taktycznej. Ponadto umożliwia doskonalenie zgrania i wykorzystanie współdziałania wszystkich osób funkcyjnych poszczególnych elementów organu dowodzenia, na rzecz wypracowania kilku wariantów działania niezbędnych do podjęcia właściwej i optymalnej decyzji przez dowódcę”. – opisywał płk Piotr Zieja, kierownik ćwiczenia.


Ważnym elementem, podczas tego typu treningów, jest stworzenie odpowiednich warunków, jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych oraz uwzględnienie podczas kalkulacji czynników mogących mieć wpływ na realizację zadania.

Warunkiem koniecznym staje się wówczas prawidłowa analiza i ocena czynników lub determinantów wpływających na wykonanie zadania. Wśród których są nie tylko zmienne dotyczące wojsk własnych oraz przeciwnika, ale również warunki meteorologiczne i geograficzne, ponadto także prawidłowa ocena zdolności i możliwości działania wojsk”. – tłumaczył ppłk Edward Kosałka, szef pionu wsparcia działań.


W czasie treningu niezwykle odpowiedzialne zadanie spoczywa na żołnierzach zespołu rozpoznania. Do ich zadań przede wszystkim należy ustalenie najbardziej prawdopodobnego i najbardziej niebezpiecznego dla strony własnej, sposobu działania wojsk przeciwnika.


Z drugiej strony za opracowanie wariantów działania wojsk własnych odpowiada pion operacyjny organu dowodzenia dywizji. Przygotowane przez „operatorów” warianty działania porównuje się, co w głównej mierze polega na ustaleniu słabych i mocnych stron w konfrontacji z prawdopodobnym działaniem przeciwnika. Wybrany wariant jest rekomendowany dowódcy, który na tej podstawie podejmuje decyzję.


Bezpośrednio po zakończeniu treningu szefowie pionów organu dowodzenia wzięli udział we wstępnym omówieniu ćwiczenia w formie „debaty na gorąco”.

Tekst: mjr Artur Pinkowski
Zdjęcia: st. chor. Rafał Mniedło