WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Pierwsze artyleryjskie salwy 2018 roku
12.03.2018

Realizacja zadań ogniowych amunicją bojową przez dywizjon artylerii rakietowej WR-40 Langusta i strzelania z broni pokładowej obsług 152 mm armatohaubic DANA zakończyły tydzień szkoleniowy pododdziałów 23 pułku artylerii na OSPWL Żagań.

Wczesnym rankiem 8 marca baterie artylerii rakietowej przemieściły się do rejonu wyjściowego, a kilkanaście minut później po załadunku rakiet na wyrzutnie, zajęły rejon stanowisk ogniowych, gdzie osiągnęły gotowość do wykonania zadań. Dla podwładnych kapitana Karola Koźbielskiego i podporucznika Arkadiusza Waśkowskiego to pierwszy tegoroczny sprawdzian strzelań amunicją bojową. Dowódca dywizjonu artylerii rakietowej wz. mjr Tomasz Nosewicz wraz z oficerami sztabu przygotowali szereg zadań taktycznych i ogniowych, które ćwiczące baterie realizowały do późnych godzin wieczornych.Po raz kolejny wyniki strzelań i szybki czas reakcji ogniowej potwierdziły wysokie umiejętności obsług. Dzień później podwładni dowódcy dywizjonu artylerii samobieżnej podpułkownika Grzegorza Pawełko wykonywali zadania ogniowe z broni pokładowej 152 mm armatohaubic samobieżnych DANA – 12,7 mm karabinu maszynowego DSzKM. Po zajęciu stanowisk ogniowych obsługi prowadziły strzelania do środków napadu powietrznego. Sprawdzian indywidualnych umiejętności obsług przeprowadził porucznik Artur Wojtaszyn.


Podczas gdy dywizjony artylerii wykonywały zadania ogniowe, funkcyjni pionów i sekcji stanowiska dowodzenia (SD) pułku doskonalili praktyczne umiejętności planowania działań bojowych pod okiem szefa sztabu podpułkownika Witolda Zawadzkiego, a także obieg i wymianę informacji na SD. Głównym problemem taktycznym rozpatrywanym w ramach treningu sztabowego pk. BOBRZYCA-18 było planowanie działań taktycznych pułku realizującego wsparcie ogniowe działań dywizji podczas realizacji zwrotu zaczepnego. Działalność organu dowodzenia zabezpieczał dywizjon dowodzenia, który realizował szkolenie specjalistyczne, gdzie doskonalono działanie pododdziałów dowodzenia i rozpoznania.
 

Batalion logistyczny podpułkownika Roberta Pochodaja wykonywał zadania zabezpieczenia materiałowego i technicznego zgrupowania poligonowego pododdziałów pułku.


Szkoleniowy tydzień artylerzystów zakończył sprawdzian wytrzymałości i kondycji fizycznej żołnierzy. Dziesięciokilometrową trasę zaplanowaną leśnymi traktami pokonywali żołnierze wszystkich pododdziałów uczestniczących w szkoleniu poligonowym. W czasie marszu żołnierze zostali poddani nie tylko sprawdzianowi kondycji fizycznej i zagadnieniom związanym z zasadami marszu ubezpieczonego, ale również doskonalili umiejętności rozwiązywania zadań taktycznych. Wśród nich była umiejętność działania pododdziału w czasie uderzenia środkami napadu powietrznego oraz pokonania terenu skażonego. Podczas marszu doskonalono także umiejętności poruszania się w terenie, posługiwania się mapą oraz organizacji systemu łączności wewnętrznej.


Zdjęcia i tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński