WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Magic Best Team 21 w Żaganiu
12.04.2018

W 34.Brygadzie Kawalerii Pancernej trwa dwudniowe robocze spotkanie dowództwa VIII zmiany Resolute Support Mission (RSM) Afganistan z przedstawicielami wojsk amerykańskich.

Ppłk. Donalda Westa i ppłk. Ronalda Bonesz wraz z delegacją amerykańskich żołnierzy przyjął dowódca VIII zmiany PKW Afganistan, płk Piotr Kaczmarek oraz pełniący czasowo obowiązki dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej, płk Robert Sławęcki.


„Wizyta ma na celu zapoznanie się z procesem szkolenia, poznanie składu i dowództwa PKW RSM w celu jak najlepszego przygotowania do wykonywania wspólnych działań, realizacji zadań bieżących jak i tych stawianych przed żołnierzami w niedalekiej perspektywie i realiach panujących na misji. Jest to jednocześnie świetna okazja do wstępnej synchronizacji dostępnych i wymaganych sił i środków”. – mówi zastępca dowódcy PKW Afganistan, ppłk Dariusz Bielecki.


W ramach VIII zmiany amerykańskie siły sojusznicze będą pozostawać w ścisłej współpracy ze sztabem PKW. Grupa amerykańskich żołnierzy skupiona w komórce pod nazwą Magic Best Team 21 będzie miała za zadanie wspierać polski kontyngent oraz współdziałać na wielu płaszczyznach.


Amerykańska delegacja prócz spotkań roboczych dotyczących PKW RSM ma również okazję zwiedzić Salę Tradycji 34.BKPanc, Bibliotekę Poaugustiańską, Muzeum Obozów Jenieckich, czy Międzyrzecki Rejon Umocniony. Wizyta zakończy się 12 kwietnia.


Tekst: ppor. Magdalena Czekatowska
Zdjęcia: mł. chor. Andrzej Domaszewicz