WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.
Przysięgali na sztandar
11.06.2018

W piątek, 8 czerwca 2018 roku, żołnierze kompanii szkolnych z 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz 5 kresowego batalionu saperów złożyli uroczystą przysięgę. Po miesięcznym szkoleniu, każdy z elewów z dumą powtórzył słowa Roty.

Na ten dzień długo czekali zarówno żołnierze kompanii szkolnych, jak i ich najbliżsi. Od wczesnych godzin rannych na twarzach elewów widoczne było podekscytowanie. Każdy chciał wypaść jak najlepiej, każdy chciał aby ten dzień był wyjątkowy, bo przecież od tej chwili mieli stać się prawdziwymi żołnierzami, którzy zobowiązali się
 
„(…) służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,
krwi własnej ani życia nie szczędzić (…)”
 
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia na Plac Garnizonowy kompanii honorowej, wystawionej przez żołnierzy 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów. Wraz z nią przed szykiem żołnierzy przemaszerował poczet flagowy oraz poczty sztandarowe z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) i 5 kresowego pułku saperów. Następnie dowódca uroczystości, podpułkownik Renart Skrzypczak, złożył meldunek dowódcy pancernej brygady, generałowi brygady doktorowi Dariuszowi Parylkowi. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów zebranych na planu apelowym i przywitaniu zaproszonych gości, nadszedł czas na najważniejszy moment dla bohaterów piątkowej uroczystości.
 
 
Elewi z wypiętą piersią, wzrokiem skierowanym na wprost i dumą na twarzach powtarzali słowa wypowiadane przez dowódcę Czarnej Dywizji, generała dywizji Stanisława Czosnka. „Ja żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” – takie słowa wybrzmiały z ponad stu gardeł żołnierzy kompanii szkolnych. Zgromadzeni goście, którzy obserwowali swoich najbliższych, nie kryli wzruszeni oraz dumy. Każdy chciał zobaczyć swojego syna, męża, brata czy kolegę, który w tej właśnie chwili stawał się pełnoprawnym żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
Po zakończeniu najważniejszego elementu uroczystości przyszedł czas na przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał reprezentujący żołnierzy kompanii szkolenia podstawowego, szeregowy elew Rafał Modrzejewski – Jesteśmy dumni, że w setną rocznicę odzyskania niepodległości Naszego Kraju, w tym miejscu, w gronie tak zacnych gości, możemy złożyć uroczystą przysięgę wojskową. Przez ostatni miesiąc udowodniliśmy wszystkim dookoła, a przede wszystkim sobie samym, że wytrwali i silni z Nas żołnierze. Podczas intensywnego szkolenia, z dużym zaangażowaniem zdobywaliśmy wiedzę oraz właściwe nawyki i umiejętności, z myślą, że to co robimy, służyć ma dobru i bezpieczeństwu Naszych rodzin, a tym samym bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy kadrze oraz instruktorom za przekazanie Nam cennej wiedzy i umiejętności, niezbędnych przy podejmowaniu działań obronnych. Dziękujemy za okazaną Nam przy tym cierpliwość. Jesteśmy pewni, że wszystko to, czego nauczyliśmy się podczas szkolenia zaowocuje w przyszłości. Wypływające z głębi Naszych serc słowa Roty przysięgi wojskowej są świadectwem, że służba Ojczyźnie jest sprawą ogromnej wagi.
 
Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, generał dywizji Stanisław Czosnek, zwrócił się do elewów słowami – Przysięga - o tym słowie nie można zapomnieć. Złożenie przysięgi wojskowej nadaje sens żołnierskiej służbie, wskazuje drogę i cel, jakim jest służenie narodowi i stanie na straży jego suwerenności i bezpieczeństwa. Jako kandydaci do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych bierzecie na siebie ważny obowiązek kontynuowania wspaniałych tradycji oręża polskiego. Decydując się na rozpoczęcie służby przygotowawczej dokonaliście ważnego i odpowiedzialnego wyboru. Jestem przekonany, że będziecie zadowoleni z tej decyzji i sprostacie wymogom żołnierskiego rzemiosła, że zdobywanie wiedzy przyniesie Wam wiele niezapomnianych wrażeń. Przed Wami dopiero początek pięknej żołnierskiej przygody. Życzę Wam spełnienia Waszych planów osobistych.
 
 
General brygady, Dariusz Parylak, powiedział do zebranych na palcu apelowym – Żołnierze kompanii szkolnych, dzisiaj będziecie słyszeć o sobie bardzo wiele pozytywnych opinii. Będziecie słuchać gratulacji od swoich rodziców, znajomych, bliskich i przełożonych. Na to, po tych kilku tygodniach wysiłku, w pełni zasłużyliście. Nie wszyscy, którzy miesiąc temu przekroczyli bramy koszar, sprostało temu wyzwaniu. Tym bardziej dlatego macie prawo być dumni, że stoicie tu dzisiaj, po przejściu jednego z trudniejszych okresów szkolenia podstawowego. Musieliście się zaadoptować w nowych warunkach, w nowej rzeczywistości, w zupełnie nowym otoczeniu. Poradziliście sobie z tym doskonale. Liczę na to, że część z Was po zakończeniu służby przygotowawczej nie rozstanie się z mundurem i będzie realizowała swoje ambicje, marzenia i pomysły na przyszłość.
 
Całość uroczystości tego dnia zakończyło odegranie przez Orkiestrę Wojskową z Żagania Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Podczas, gdy pododdziały przegrupowywały się do defilady, żołnierze dywizjonu artylerii samobieżnej, wykonali dla zebranych na placu apelowym gości, pokaz musztry paradnej. Ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów, w trakcie której największe zainteresowanie niewątpliwie budziły kolumny żołnierzy, którzy w tym dniu złożyli przysięgę wojskową. Podczas, gdy elewi udali się do pododdziału, aby zdać broń i przygotować się do wyjazdu na zasłużone przepustki, ich najbliżsi mogli z bliska przyjrzeć się pojazdom, jakie znajdują się na wyposażeniu pancernej brygady. Dodatkowo, żołnierze z batalionu logistycznego 10BKPanc, przygotowali dla przybyłych gości żołnierską grochówkę. Posiłek cieszył się naprawdę dużą popularnością. Elewi po opuszczeniu bram jednostki wojskowej w końcu mogli przywitać się ze swoimi najbliższymi. Kilkudniowy pobyt w domach jest dla nich zasłużoną nagrodą za trud ostatnich tygodni.
 
Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka
Zdjęcia: kpt. Katarzyna Sawicka, szer. Natalia Wawrzyniak