WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Pierwszy
05.07.2018

Pod koniec czerwca br. uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Lubania zakończyli pierwszy rok nauki w ramach "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych".

18 czerwca br.  podczas wojskowego obozu szkoleniowego odbywającego się na terenie 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu uczniowie zostali poddani sprawdzianowi z przedmiotu „Edukacja wojskowa”.
 
 
Egzamin podsumowujący rok szkolenia uczniów klasy mundurowej z Lubania, których edukację od września wspierają instruktorzy 23 pułku artylerii, składał się z części teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych. Ten drugi obejmował zagadnienia szkolenia strzeleckiego, medycznego, taktyki, terenoznawstwa oraz musztry. Oceniani przez wojskowych instruktorów kadeci prezentowali swoje umiejętności i poziom wyszkolenia z przedmiotów wojskowych realizowanych w ramach programu w szkole oraz podczas zajęć w jednostce wojskowej. Egzaminy zakończyły się omówieniem i podsumowaniem rocznego szkolenia kadetów.
 
 
***
 
Celem programu Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Egzamin po zakończeniu pierwszego roku szkolenia stanowił podsumowanie niespełna dwustugodzinnego szkolenia teoretycznego i praktycznego kadetów realizowanego od września ubiegłego roku do czerwca bieżącego. Uzupełnieniem szkolenia praktycznego uczniów klasy mundurowej był pięciodniowy, wojskowy obóz szkoleniowy w ramach zintegrowanych zajęć ogólnowojskowych.
 
Zdjęcia: mgr Eliza Sławińska
Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński