WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Pułkowe święto
07.10.2018

4 i 5 października 2018 roku w Lesznie, odbyły się uroczyste obchody święta 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego-Grota.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej w kościele pw. Św. Mikołaja. Mszę odprawił ksiądz major Grzegorz Bechta, kapelan pułku. Punktualnie o godzinie siedemnastej na leszczyńskim rynku przeprowadzony został uroczysty capstrzyk połączony z odsłonięciem pamiątkowej tablicy od mieszkańców Leszna dla leszczyńskich przeciwlotników.
 
 
W capstrzyku wzięli udział żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej, dowódcy pododdziałów pułku, władze samorządowe miasta, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, mieszkańcy Leszna. Drugiego dnia w jednostce wojskowej na placu apelowym odbył pokaz sprzętu wojskowego w ramach tzw. „Dnia Otwartych Koszar”.
 
 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, od indywidualnego wyposażenia żołnierza, aż po ciężkie egzemplarze sprzętu wojskowego, który na co dzień wykorzystywany jest w szkoleniu pododdziałów pułku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się żołnierska grochówka i wojskowy chleb, wydawany przez żołnierzy batalionu logistycznego. Chwilę przed apelem dowódca pułku podpisał porozumienie o współpracy z prezesem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej - Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej z Poznania.
 
 
O godzinie 15.00 odbył się uroczysty apel. Przybyło wielu gości, wśród których znaleźli się między innymi dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z dowódcami jednostek wojskowych dywizji wraz z starszymi podoficerami dowództw, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dowódcy i żołnierze zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, byli dowódcy pułku, duchowieństwo, reprezentanci środowisk kombatanckich, stowarzyszeń wojskowych, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz mieszkańcy Leszna. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
 
 
Po wprowadzeniu kompanii honorowej, wystawianej przez żołnierzy1 dywizjonu przeciwlotniczego, podniesiono flagę państwową i odegrany został hymn państwowy przez orkiestrę wojskową z Żagania. Następnie odbyła się ceremonia zakończenia VI edycji biegu przeciwlotników i wręczenie pamiątkowych medali.
 
 
Punktem kulminacyjnym apelu było wręczenie repliki sztandaru 4 Dywizji Piechoty batalionowi logistycznemu. Następnie dokonano wręczenia aktów mianowań, odznaczeń, medali i odznak pułkowych. Dla uczczenia pamięci święta 4 pułku przeciwlotniczego z zestawów przeciwlotniczych ZUR 23-2 oddana została salwa honorowa, a orkiestra wojskowa odegrała „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”. Defilada pododdziałów zakończyła główne uroczystości.
 
mjr Paweł Kierach