WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
II edycja survival course w Afganistanie
12.10.2018

Od 3 do 6 października 2018 roku w bazie BAF została przeprowadzona II edycja szkolenia z przetrwania w specyficznym środowisku Afganistanu. W przedsięwzięciu wzięli udział żołnierze VIII zmiany PKW RSM oraz żołnierze US Army.

Głównym celem kursu było doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu survivalu w warunkach panujących w tej części świata. W czasie kursu zostały zrealizowane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobywania wody i pożywienia, orientowania się w terenie i sygnalizacji (wzywanie pomocy), rozpalania ognia z wykorzystaniem indywidualnego wyposażenia oraz materiałów pozyskanych w terenie przygodnym oraz budowy improwizowanych schronień. Pierwsze dni października w Afganistanie na wysokości 1500 m charakteryzują się niskimi, nocnymi temperaturami. Żołnierze biorący udział w szkoleniu byli wyposażeni jedynie w sprzęt, który zwykle zabierają na krótkie patrole. Stanowiło to znaczne wyzwanie podczas bytowania w terenie. W tym wypadku, przy temperaturach jedynie nieznacznie przewyższających 00 C, pozbawieni śpiworów oraz mat izolujących od podłoża żołnierze musieli zastąpić je kamizelkami, plecakami oraz foliami ratunkowymi. Nierozłącznie z tematyką przetrwania w warunkach terenowo-klimatycznych Afganistanu, związane są również zagadnienia pozyskiwania i uzdatniania wody. Biorąc pod uwagę wysokie temperatury, panujące szczególnie w okresie letnim na tym obszarze oraz niewielką ilość rezerwuarów i cieków wodnych, instruktorzy położyli duży nacisk na realizację powyższej tematyki. Ponadto, w ćwiczeniu ponownie został wykorzystany do skanowania terenu, w celu poszukiwania znaków sygnalizacyjnych rozłożonych przez uczestników kursu, samolot wielozadaniowy King Air, co podkreśliło współpracę oraz zaangażowanie w ćwiczenie naszych sojuszników.
 
 
Udział strony amerykańskiej w kursie był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, budowania pozytywnych relacji pomiędzy sojusznikami oraz zaprezentowania wysokich umiejętności w dziedzinie survivalu przez polskich żołnierzy. Instruktorzy prowadzący obie edycje szkolenia, kpt. Marcin Kalita oraz SSG Brandon Reinke zaznaczyli, że była to znakomita okazja do konfrontacji posiadanej wiedzy wobec warunków atmosferycznych, panujących w dwóch różnych porach roku. Wyniesione doświadczenia w wymierny sposób wpłyną na podniesienie poziomu zajęć dotyczących SERE, prowadzonych z żołnierzami przygotowującymi się do udziału w kolejnych zmianach PKW w Islamskiej Republice Afganistanu.
 
 
Kurs spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród szkolonych. Zarówno żołnierze VIII zmiany PKW RSM jaki i koalicjanci, zgodnie stwierdzili, że przedstawione podczas szkolenia treści doskonale uzupełniły ich wiedzę i w większym stopniu pozwoliły na zrozumienie zagrożeń związanych ze służbą w tym rejonie świata.
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Marcin Kalita