WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Pomoc humanitarna
12.10.2018

Na początku miesiąca października do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie drogą lotniczą dostarczono pomoc humanitarną z Fundacji Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która dokonała zbiórki środków na terenie kraju.

Dzięki ofiarności Polaków zebrano prawie tonę środków pomocowych. 7 października 2018r. zastępca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, ppłk Dariusz Bielecki oraz żołnierze kontyngentu przekazali połowę środków pomocy humanitarnej otrzymanej z Polski afgańskiemu senatorowi, Saleh Mohamad Lala Gul, który po wcześniejszych uzgodnieniach z dyrektorami miejscowych szkół oraz domu dziecka dostarczy pomoc humanitarną potrzebującym.
 
 
Afgański senator podziękował za otrzymaną pomoc i przekazał słowa wdzięczności w imieniu potrzebujących. Jednocześnie wyraził zadowolenie z obecności wojsk koalicji, w tym Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, dzięki którym miejscowa ludność ma poczucie większego bezpieczeństwa.
 
 
Tekst i foto: mjr Tomasz Rylich