WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Dragoni, naprzód!
12.10.2018

Święto 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów przypada na dzień 5 września, w rocznicę bitwy dywizjonu rozpoznawczego pod Skrzydlną w 1939 roku. Tegoroczny uroczysty apel batalionu, ze względu na szkolenie poligonowe, odbył się 11 października.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 1995 roku, w sprawie przyjęcia i kontynuowania dziedzictwa i tradycji przez 10 Brygadę Kawalerii Pancernej, batalion zmechanizowany przejął dziedzictwo tradycji i kontynuuje tradycje 10 pułku Dragonów. W 2007 roku pododdział przyjął nazwę wyróżniającą – 10 batalion zmechanizowany Dragonów.
 
 
Żołnierze batalionu na beretach noszą proporczyk w barwach 10 pułku Dragonów. Na uroczystym apelu na Placu Garnizonowym stanęły cztery kompanie zmechanizowane, kompania dowodzenia, kompania logistyczna, kompania wsparcia oraz sztab batalionu. Dowódca uroczystości, major Michał Fabiszewski, złożył meldunek dowódcy batalionu, podpułkownikowi Markowi Fiałce. Po przeglądzie pododdziałów, dowódca przywitał żołnierzy oraz zaproszonych gości, którzy przybyli na tę niezwykle ważną dla każdego Dragona uroczystość. Podniesieniu Flagi Państwowej na maszt, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, towarzyszyło odśpiewanie Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
Następnie odczytano rozkazy o wyróżnieniach. Dragoni otrzymali pochwały, urlopy nagrodowe, nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne. Po te ostatnie wyczytani żołnierze wystąpili przed front szyku, aby odebrać je z rąk dowódcy pancernej brygady. Pułkownik dyplomowany Artur Pikoń, wraz z dowódcą batalionu zmechanizowanego wręczyli wyróżnionym listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Przełożeni podziękowali przy tym za wzorowe i wysoce profesjonalne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych.
 
 
Mając na uwadze wzorową, nienaganną wieloletnią służbę w szeregach 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów, a także działania na rzecz batalionu, kapituła odznaki 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów, na wniosek przełożonych nadała odznakę pamiątkową. Otrzymali ją żołnierze oraz były żołnierz batalionu, którzy swoją działalnością i postawą przyczynili się do rozsławienia imienia tego pododdziału. Wyróżnieni z dumą odbierali z rąk dowódcy batalionu odznakę pamiątkową. Ponadto, podkreślając całokształt działalności zawodowej i społecznej, za pomoc w kształtowaniu pozytywnego wizerunku 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów w społeczeństwie, jak również podtrzymania tradycji i kultu historii, odznakę pamiątkową otrzymał także członek Stowarzyszenia ODWACH, pan Piotr Konieczny. Wraz z pozostałymi członkami Stowarzyszenia kultywuje ona pamięć przodkach, nie pozwalając tym samym, aby odeszła ona w zapomnienie.
 
 
Po wręczeniu wyróżnień głos zabrał podpułkownik Marek Fiałka. „Życie żołnierskie przynosi nam zarówno trudy dnia codziennego, jak i dni w których możemy świętować. I dziś jest właśnie taki dzień. Z dumą przyjęliśmy i kontynuujemy dziedzictwo tradycji 10 pułku Dragonów. Z dumą i honorem nosimy oznaki i barwy naszych przodków. Tradycja zobowiązuje i dlatego każdego dnia, poprzez swoje czyny, musimy potwierdzać, że jesteśmy godni noszenia dragońskich barw. Batalion w swojej historii już niejednokrotnie udowadniał, że bojowe zadania, również te realizowane poza granicami Polski, wykonywał na bardzo dobrym poziomie. Po ostatnim szkoleniu poligonowym, które zakończyło się w zeszłym tygodniu mogę stwierdzić, że żołnierze batalionu swoją postawą udowodnili, że są twardzi, zdeterminowani oraz żądni wykonania każdego otrzymanego zadania. (…) Dragoni, z okazji naszego święta, pragnę złożyć wam serdeczne podziękowania za służbę, za trud i zaangażowanie. To zaszczyt dla mnie być dowódcą Dragonów”.
Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej powiedział do żołnierzy stojących w szyku na palcu apelowym – „Dzień ten jest uhonorowaniem całego waszego wysiłku. Wysiłku żołnierzy, którzy w każdej chwili są w stanie wykonać każde postawione zadanie. Podobnie jak wasz dowódca, ja również jestem przekonany, że wasza dalsza służba będzie pełniona, tak jak dotychczas, na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego, satysfakcji z dalszej służby oraz spełnienia i samorealizacji”.
 
 
Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów, z zastępcą dowódcy batalionu zmechanizowanego, majorem Michałem Fabiszewskim, na czele. Tuż za oficerem maszerowała kompania honorowa, wystawiona przez 1 kompanię zmechanizowaną. Następnie, przed trybuną, dowódcy poszczególnych kompanii z dumą prowadzili swoje pododdziały. Po zakończeniu apelu, żołnierze 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów, ich rodziny, zaproszeni goście oraz przyjaciele batalionu, uczestniczyli w zorganizowanych pikniku.
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Sawicka