WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.
Rezerwiście w batalionie
06.12.2018

W sobotę 1 grudnia 2018r. w 11. batalionie dowodzenia odbyło się jednodniowe ćwiczenie wojskowe żołnierzy rezerwy.

Oczekujący na żołnierzy rezerwy łącznicy zabierali przybyłych w dziesięcioosobowych grupach w rejon wyczekiwania, zorganizowany w ramach Punktu Kontrolno - Informacyjnego. Następnie zgodnie z przyjętym harmonogramem, w punkcie logistyczno-finansowym żołnierze rezerwy wypełniali niezbędne dokumenty związane z naliczeniem należności finansowych oraz zwrotami kosztów podróży.
 
 
W dalszej kolejności, po dokonaniu formalności związanych z potwierdzeniem stawiennictwa, wszyscy przybyli trafili do magazynu mundurowego, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostali wyposażeni w należne im wyposażenie. Celem jednodniowego przedsięwzięcia było zapoznanie wcielonych z tradycjami jednostki wojskowej, prawami i obowiązkami żołnierzy rezerwy oraz szkolenie z zakresu podstawowych norm międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
 
 
Żołnierzy zapoznano także z wybranymi przepisami o ochronie informacji niejawnych, przypominając jednocześnie zadania wynikające z zajmowanych przez nich stanowisk służbowych zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi.
 
 
Tekst: por. Krzysztof Jędrys
Zdjęcia : szer. Łukasz Krawczyk