WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.
Służba przygotowawcza w Hetmańskiej Brygadzie
09.01.2019

W poniedziałek, 7 stycznia w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej odbyło się wcielenie blisko pięćdziesięciu elewów, ochotników do służby przygotowawczej.

Pierwszy dzień to czas na załatwienie wszelkich spraw organizacyjnych. Kandydaci do służby rozmawiają z przedstawicielami komórek kadrowych i finansowych jednostki wojskowej, oficerem wychowawczym i psychologiem oraz z lekarzem. Spotykają się również z… fryzjerem.
 
 
Elewi otrzymują w tym dniu niezbędne wyposażenie i umundurowanie oraz są kwaterowani w pododdziałach i poznają swoich bezpośrednich przełożonych. Z chwilą przekroczenia bramy jednostki wojskowej młodzi ludzie stali się elewami, którzy w ciągu blisko czterech miesięcy odbędą szkolenie podstawowe i specjalistyczne.
 
 
 
Szkolenie elewów przebiegać będzie zgodnie z programem szkolenia w ramach służby przygotowawczej, który zawiera treści niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk służbowych i zakończy się egzaminem. Zanim to jednak nastąpi, przed nowo wcielonymi dwa ważne wydarzenia: najpierw wręczenie broni, a następnie uroczysta przysięga wojskowa.