WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.
Szkolenie artyleryjskie
10.01.2019

Trening kierowania ogniem na środkach łączności z wydzielonymi elementami systemu kierowania ogniem pułku zainicjował tegoroczne szkolenie specjalistyczne artylerzystów z Bolesławca.

Celem szkolenia przeprowadzonego w 23 pułku artylerii w dniu 9 stycznia br. było doskonalenie elementów systemu dowodzenia i umiejętności funkcyjnych punktu kierowania ogniem dywizjonów w realizacji czynności w czasie kierowania ogniem.
 
 
Podczas zajęć obsady stanowisk dowodzenia zgrywały elementy systemu dowodzenia i doskonaliły umiejętności osób funkcyjnych, natomiast obsługi radiostacji doskonaliły przekazywanie komend artyleryjskich i umiejętności pracy na środkach łączności podczas realizacji zadań ogniowych.
 
 
Zadania ogniowe do celów o zróżnicowanych kształtach wykonywano z użyciem siatki GROM. Na przykoszarowym placu ćwiczeń artylerzyści dywizjonów artylerii samobieżnej i rakietowej w ramach zajęć ze strzelania i kierowania ogniem doskonalili umiejętności prowadzenia działań w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych.
 
 
Podczas szkolenia zgrywano zespoły, załogi i pododdziały do działania zgodnie z przeznaczeniem oraz sprawdzono wykonywanie norm szkolenia bojowego.
 
 
Zdjęcia i tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński