WSzW Wrocław BIP
AKTUALNOŚCI
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.
Odprawa służb personalnych.
10.01.2019

Nowy 2019 rok stawia przed żołnierzami i pracownikami resortu obrony narodowej sekcji personalnych kolejne nowe i ważne wyzwania. Podsumowaniu działalności personalnej w zeszłym roku oraz najbliższym zadaniom

11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej była poświęcona odprawa w dowództwie Czarnej Dywizji. 

 
Żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej z sekcji personalnych jednostek wchodzących w skład lubuskiego związku taktycznego spotkali się 10 stycznia br. na odprawie w żagańskim dowództwie.
 
 
- Celem spotkania jest omówienie naszej działalności w zeszłym roku oraz wyciągnięcie wniosków, które muszą przełożyć się na nasze działania w nowym 2019 roku. Musimy sprostać z jednej strony wymogom, jakie stawiają przed nami nasi przełożeni, w świetle ukompletowania jednostek, a z drugiej w pełni rozumieć nasze położenie w ciągle ewoluującym rynku pracy. - mówił do zebranych, podpułkownik Mariusz Pawlik, szef wydziału personalnego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
 
 
Kilkugodzinna odprawa składała się z kolejnych wystąpień, gdzie omawiano szerokie spektrum działalności personalnej, poczynając od zasad opracowywania dokumentów kompetencyjnych, po wszelkiego rodzaju działalność związaną z przyjęciem do służby i jej przebiegiem. Poruszano także problematykę wyznaczeń na stanowiska służbowe oraz wymogi związane z awansami na kolejne stopnie wojskowe.
 
 
Tekst i foto: st.chor.sztab. Rafał Mniedło