WSzW Wrocław BIP
Osoby sprawujące funkcje
Środa, 21 listopada 2018 r.

DOWÓDCA – gen. dyw. Jarosław Mika

ZASTĘPCA DOWÓDCY

 

ZASTĘPCA SZEFA SZTABU ds. OPERACYJNYCH  – płk Piotr Zieja