WSzW Wrocław BIP
Osoby sprawujące funkcje
Wtorek, 25 września 2018 r.

DOWÓDCA – gen. dyw. Jarosław Mika

ZASTĘPCA DOWÓDCY

 

ZASTĘPCA SZEFA SZTABU ds. OPERACYJNYCH  – płk Piotr Zieja