WSzW Wrocław BIP
Skargi i wnioski
Środa, 21 listopada 2018 r.

KIEROWANIE SKARG I WNIOSKÓW DO DOWÓDCY 11LDKPanc

 

Przyjmowanie interesantów, w tym żołnierzy i pracowników wojska w sprawach petycji, skarg i wniosków dowódca 11LDKPanc realizuje w każdy poniedziałek w godz. 12.00-14.00.

Ponadto upoważnionym do przyjmowania obywateli w poniedziałki od godziny 15.00 do godziny 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym jest mjr Mariusza Kłopotek. Jeśli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, dnia następnego w tym samym czasie.


Dane teleadresowe: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, ul. Traugutta 1, 68-100 Żagań

fax : 261-68-83-94

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.