WSzW Wrocław BIP
FEDERACJA
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.

 

Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków w Żaganiu powołana została do życia w dniu 25 sierpnia 2008 r. Federacja jest ogólnoświatowym, apolitycznym, niezależnym, dobrowolnym zrzeszeniem stowarzyszeń, kół koleżeńskich i innych organizacji, skupiających byłych żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego, byłych żołnierzy jednostek 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych noszących imię tych formacji pancernych lub ich dowódców oraz zrzeszających członków honorowych, szczególnie zasłużonych dla funkcjonowania i rozwoju Federacji i akceptujących jej cele statutowe.

 

Celem Federacji jest popularyzacja wśród żołnierzy Dywizji, dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o dziejach oręża polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterskich czynów bojowych żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej i 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego oraz współczesnego dorobku żołnierzy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Obecnie siedziba mieści się w Sali Tradycji Czarnej Dywizji - Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych w  Żaganiu, przy ul. Żarskiej.

 

KONTO FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH PANCERNIAKÓW

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI PKO BP S.A. Oddział 1 / Żagań

84 1020 5460 0000 5102 0074 8665

Statut Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków

  

 

   

VIII 2013r.                                                                                       XII 2013r.