WSzW Wrocław BIP
10 BKPanc
Środa, 21 listopada 2018 r.

10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ

 

 

10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka stacjonuje w garnizonie Świętoszów woj. dolnośląskie i wchodzi w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. Brygada jest spadkobierczynią tradycji powstałego w końcu 1944 r. 29 pułku piechoty, walczącego w II wojnie światowej w strukturze 2 Armii Wojska Polskiego. Jako 29 pułk piechoty jednostka brała udział w walkach nad Nysą Łużycką , pod Budziszynem i Dreznem. W 1950r. pułk przeniesiono do Żagania i podporządkowano ówczesnej 11. Dywizji Zmechanizowanej. W 1963 r. jednostkę przeformowano na 29. pułk czołgów średnich, a w 1990 r. na zmechanizowany. W 1992 r. pułk został przeniesiony do Świętoszowa i zgodnie z Decyzją MON przyjął nr „120” oraz wyróżniającą nazwę „Husarski”. Wówczas przejęto także tradycje 1. i 2. pułku pancernego 1 Dywizji Pancernej, dowodzonej w latach ubiegłej wojny przez gen. broni Stanisława Maczka. W 1995 r. jednostka została przeformowana na brygadę pancerną. Posiadane tradycje uzupełniono o nowe, 3. Brygady Pancernej oraz 10. pułku dragonów. W 2003 r. 10BKPanc. przyjęła tradycje 24. pułku ułanów oraz 1. i 2. pułku artylerii motorowej. 11 listopada 1995r. 10BKPanc otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Świętoszowa, Osiecznicy i Małomic. 5 sierpnia 2000r. brygadzie nadano imię gen. broni Stanisława Maczka. Święto brygady przypada 8 sierpnia w rocznicę wejścia do walki w 1944 roku w Normandii 2 Pułku Pancernego 1. Dywizji Pancernej i jej udziału w bitwie pod Falaise.W 2006 roku brygada została patronem Szkoły Podstawowej w Krzywej. 10BKPanc. jako jedyna jednostka w Wojsku Polskim posiada na swoim wyposażeniu niemieckie czołgi Leopard 2A4, które otrzymała w 2002 r. Od kilku lat brygada współpracuje z partnerską 21. Brygadą Pancerną Niemiec z Augustdorfu z 1. Dywizji Pancernej Bundeswehry z Hanoweru. Jednostka od lat uczestniczy również w wielu ćwiczeniach międzynarodowych m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Danii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie oraz na poligonach w Polsce. 10 Brygada Kawalerii Pancernej mimo, iż jest jednostką pancerną bardzo aktywnie włącza się w działania polskich kontyngentów poza granicami kraju. Wielokrotnie żołnierze brygady uczestniczyli w misjach w Kosowie, Iraku, Afganistanie i Czadzie. W 2000 roku na bazie 10. batalionu zmechanizowanego 10BKPanc utworzono Strategiczny Odwód Naczelnego Dowódcy NATO w Europie. Batalion realizował wtedy zadania mandatowe w Kosowskiej Mitrovicy. Rok później(2001r), kompania batalionu zmechanizowanego 10BKPanc działała jako wzmocnienie batalionu Polsko– Ukraińskiego na granicy Macedonii i Kosowa. Na pierwszą iracką zmianę (2003r) brygada wystawiła Batalionową Grupę Bojową, a na zmianę czwartą (2005r) wysłała dowództwo Brygadowej Grupy Bojowej oraz Batalionową Grupę Bojową. W każdej z pozostałych zmian PKW Irak brało udział od kilku do kilkudziesięciu żołnierzy brygady.Żołnierze ze Świętoszowa brali także udział w I i II zmianie PKW Afganistan. W pierwszej zmianie misji afgańskiej(2007r.) na bazie brygady utworzono dowództwo kontyngentu z dowódcą brygady na czele. Najwięcej żołnierzy (ok. 1500) pancerniacy wysłali do Afganistanu na przełomie 2010 i 2011 roku kiedy tworzyli VIII zmianę Polskich Sił Zadaniowych w państwie Hindukuszu. Do udziału w I zmianie misji w Czadzie (2008) 10BKPanc wystawiła komponent w składzie kompanii manewrowej. Podczas II zmiany PKW Czad 2008/2009 trzon kontyngentu stanowili pancerniacy ze Świętoszowa. Oprócz kompanii manewrowej, którą wystawił 1 batalion czołgów( z użyciem wozów bojowych Rosomak w rejonie misji) również sztab kontyngentu składał się z żołnierzy 10BKPanc. Pododdziały brygady nieprzerwanie od 2004 roku były wyróżniane tytułem honorowym - „Wzorowy Pododdział Wojsk Lądowych”. 1 batalion czołgów 10BKPanc trzykrotnie za działalność w 2004r., 2006r. i 2007r. 10 batalion zmechanizowany Dragonów 10BKPanc za działalność w 2005r. a 2 kompania zmechanizowana batalionu w 2001r. po powrocie z wykonywania zadań misyjnych w Kosowie. Dwukrotnie w 2005r. i 2007 roku załogi czołgów Leopard 2A4 10BKPanc brały udział w prestiżowych międzynarodowych zawodach załóg czołgów Leopard 2 „SWISS TANK CHALLENGE” w Szwajcarii . W obu zawodach zwyciężyły polskie załogi z 10BKPanc. Za wzorowe wyniki szkoleniowe brygada dwukrotnie została wyróżniona Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych jako najlepsza jednostka Wojsk Lądowych za działalność w 2002r.,2004r . 15 sierpnia 2007 roku podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie w ramach wyróżnienia 10BKPanc. dowódca brygady odebrał z rąk Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego flagę państwową.

18 marca 2011 r. za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy,

Minister Obrony Narodowej wyróżnił VIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

tytułem honorowym Przodujący Oddział Wojska Polskiego.

Trzon kontyngentu stanowili żołnierze 10BKPanc.

 

 

15 sierpnia 2011 r. brygada została wyróżniona przez Ministra Obrony Narodowej wpisem osiągnięć

do Księgi Honorowej Wojska Polskiego za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań szkoleniowych

w kraju oraz w misjach wojskowych poza granicami państwa.

Dowódcą 10BKPanc jest gen. bryg. Maciej Jabłoński.

Adres: 59 – 726 Świętoszów, ul. Sztabowa 1,
tel. cyw. służba dyż. 75-735 57 40, 75-735 57 40,
fax 75-735 50 91
www.10bkpanc.wp.mil.pl