WSzW Wrocław BIP
17 WBZ
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.

 

17 WIELKOPOLSKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA


 

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (17WBZ) została sformowana w 1996 roku i stacjonuje w dwóch garnizonach: w Międzyrzeczu i Wędrzynie. Główne siły jednostki to 3 bataliony piechoty zmotoryzowanej. 17WBZ jako pierwsza w Wojsku Polskim została wyposażona w Kołowe Transportery Opancerzone „Rosomak” oraz rozpoczęła proces uzawodowiania. 17WBZ jest wysoce mobilną lekką jednostką piechoty wchodzącą w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowódcą brygady jest płk Piotr MALINOWSKI

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana była trzykrotnie wyróżniona przez Ministra Oborny Narodowej tytułem i odznaką honorową „Znak Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” za szczególne osiągnięcia w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych oraz działalność służbową w kraju. Ponadto 1. batalion piechoty zmotoryzowanej z 17WBZ był trzykrotnie wyróżniany tytułem honorowym „wzorowy pododdział wojsk lądowych” przez dowódcą Wojsk Lądowych.


Systematyczne i profesjonalne szkolenie jest priorytetem do osiągnięcia wysokiego stopnia przygotowania do: realizacji zadań bojowych w różnych warunkach klimatycznych i terenowych, ochrony granic państwa, zarządzania sytuacją kryzysową, likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz działań z zakresu utrzymania i przywracania pokoju. Żołnierze 17 WBZ poddawani są wielokierunkowemu szkoleniu specjalistycznemu, w tym z działania w górach, terenie zurbanizowanym i we współdziałaniu ze śmigłowcami.


Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej uczestniczyli i uczestniczą oni od wielu lat w misjach pokojowych i stabilizacyjnych organizowanych przez ONZ, EU i NATO. Główne siły brygada wystawiała w ramach I, II i IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, w Iraku podczas zmiany II, IV i VIII – gdzie brygada tworzyła Brygadową Grupę Bojową oraz w Czadzie w ramach sił EUFOR. Żołnierze wykonujący zadania misyjne w Afganistanie i w Czadzie wyposażeni są min. w Kołowe Transportery Opancerzone „Rosomak”.


Dziedziczy i kontynuuje tradycje 3. Dywizji Strzelców Wielkopolskich (1919-1939), 17. Dywizji Piechoty (1919-1939) w składzie: 68. Pułku Piechoty (1919-1939), 69. Pułku Piechoty (1919-1939), 70. Pułku Piechoty (1919-939), 17. Pułku Piechoty 5. Dywizji Piechoty (1944-1957), 17. Pułku Zmechanizowanego 4. Dywizji Piechoty (1957-1996). W związku ze zmianami organizacyjnymi w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej i włączeniem w jej skład pododdziałów 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej z Wędrzyna brygada przejęła także dziedzictwo tradycji wojsk wielkopolskich: 15 batalion Ułanów Poznańskich, 7 batalion strzelców Konnych Wielkopolskich oraz 7 dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej. Brygada obchodzi swoje święto 5 lipca. Patronem jednostki jest gen. broni. Józef Dowbor Muśnicki.


W 2010 roku brygada tworzyła trzon Grupy Bojowej Unii Europejskiej i pełniła półroczny dyżur bojowy. Podczas przygotowań dwukrotnie jej pododdziały poddawane były kontroli według „Programu Oceny Gotowości Bojowej Dowództw i Jednostek Wojsk Lądowych (CREVAL). Kontrola obejmowała: ocenę stanu ich przygotowania do realizacji przewidzianych dla nich zadań wynikających z operacyjnego przeznaczenia w ramach EU (wrzesień 2008) oraz certyfikację osiągnięcia przez nie pełnych zdolności operacyjnych w ramach GB EU (czerwiec 2009). Oprócz batalionu manewrowego, 17WBZ wystawiła także obsadę sztabu FHQ. W 2012 roku żołnierze „siedemnastki” formują i przygotowują główny komponent Weimarskiej Grupy Bojowej.
Adres:
66-300 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 17,
tel. cyw. służba dyż. 95-741 422295-741 4222, 95-741 422295-741 4222
fax 95-741 4333

www.17wbz.wp.mil.pl