WSzW Wrocław BIP
11 bdow
Piątek, 18 stycznia 2019 r.

 11 BATALION DOWODZENIA

 

 

Batalion Dowodzenia jako Batalion Łączności powstał w styczniu 1945r. w Łodzi i wchodził w skład 11 Dywizji Piechoty. Po ustabilizowaniu się struktur organizacyjnych w 1949r. jednostce nadano nazwę 34 Batalion Łączności. Wraz ze zmianami zachodzącymi w Wojsku Polskim, oraz reorganizacją zmienił się skład oraz nazwa jednostki. Na przełomie 1994r. i 1995r. rozformowano 34 Batalion Łączności, a w jego miejsce od 01.01.1995r. sformowany został 11 Batalion Dowodzenia.

Adres: 68 – 100 Żagań, ul. Żarska 1
tel. cyw. służba dyż. 68-368 8377 fax 68-368 88363