WSzW Wrocław BIP
AFGANISTAN
Niedziela, 21 października 2018 r.

AFGANISTAN

 

Początek operacji

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Siłach Wspierania Bezpieczeństwa (International Security Assistance Force – ISAF) w Afganistanie 16 marca 2002 r. skierowano w rejon misji pierwszą grupę żołnierzy. W zakresie jej działania znalazło się przede wszystkim rozminowywanie terenu, ochrona lotniska w Kabulu, a także budowa infrastruktury drogowo–mostowej i innego zaplecza logistycznego, niezbędnego do działania międzynarodowych sił wojskowych. W sumie do udziału w operacji wydzielono siły liczące ok. 300 żołnierzy, wyznaczonych z:

- 1. Brzeskiej Brygady Saperów z Brzegu;

- 10. Opolskiej Brygady Logistycznej z Opola;

- 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego z Brodnicy;

- Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii z Puław;

- jednostki specjalnej GROM;

- załogi okrętu „Kontradmirał Xawery Czernicki”.

 

Skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (PKW Afganistan) został wkrótce zmodyfikowany i od połowy 2002 r. liczył ok. 120 żołnierzy. Zadania realizowane przez PKW do początku 2007 r. ograniczały się w zasadzie do typowych działań inżynieryjnych. 

 

Sytuacja bieżąca w Afganistanie

Operacja stabilizacyjna w Afganistanie stanowi dla Sił Zbrojnych RP jedno z największych wyzwań wojskowych ostatnich lat. Misja realizowana jest w warunkach, które pod względem kulturowym, cywilizacyjnym i klimatycznym całkowicie odbiegają od realiów europejskich. Sytuacja wewnętrzna w Afganistanie jest wciąż niestabilna. Mimo znaczących postępów w dziedzinie politycznej, poziom bezpieczeństwa prowincji afgańskich ciągle jest niezadowalający.

 

Głównymi czynnikami generującymi zagrożenia zbrojne w Afganistanie pozostają działania terrorystyczne talibów, radykalnej frakcji Hizb–i–Islami Gulbuddina Hekmatjara i nieliczne bojówki Al–Kaidy. Zagrożenia generują także organizacje przestępcze oraz tzw. „baronowie narkotykowi”. Na terenie Afganistanu działa ok. 1800 nielegalnych formacji zbrojnych, skupiających ponad 70 000 bojowników. Oprócz grup terrorystycznych, funkcjonują też „prywatne” armie tzw. „baronów narkotykowych” oraz regionalnych przywódców, które również podejmują działania antykoalicyjne. Należy podkreślić, że organizacje terrorystyczne są przygotowane do wykonywania ataków na terytorium całego państwa. Działalność poszczególnych ugrupowań zbrojnych w Afganistanie koncentruje się wzdłuż linii komunikacyjnych oraz kluczowych pozycji sił koalicyjnych i Afgańskich Sił Bezpieczeństwa.

 

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie misji ISAF

Misja Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF) jest operacją stabilizacyjną, prowadzoną na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (nr 1386 z 20 grudnia 2001 r., nr 1510 z 13 października 2003 r., nr 1563 z 17 września 2004 r., nr 1623 z 13 września 2005 r. i nr 1707 z dnia 13 września 2006 r.) oraz porozumienia z Bonn z 5 grudnia 2001 r., dotyczącego tymczasowych ustaleń w sprawie odbudowy stałych instytucji rządowych w Afganistanie. Uczestniczy w niej około 2500 żołnierzy Wojska Polskiego, współpracujących z żołnierzami z innych państw. 

 

Podstawy prawne wyznaczenia żołnierzy do służby w misji ISAF

Polscy żołnierze działają w ramach misji ISAF na podstawie:

• ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa (Dz.U. nr 162, poz. 1117),

• postanowienia Prezydenta RP z dnia 20 listopada 2001 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim (M.P. nr 42, poz. 674, z późn. zm.),

• postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2007 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu (M.P. nr 72, poz. 774),

• ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 179, poz. 1750, z późn. zm.),

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz.U. nr 140, poz. 1479, z późn. zm.),

• rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych, skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby (Dz.U. nr 148, poz. 1557),

• rozporządzenia rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz.U. nr 16, poz. 150 z późn. zm.),

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 października 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 

 

Informacje ogólne

Od listopada 2008 roku zmieniła się organizacja PKW w Afganistanie. Powstały Polskie Siły Zadaniowe (Polish Task Force White Eagle), które jako jedna z Brygadowych Grup Bojowych w Dowództwie Regionalnym Wschód (Regional Command East) przejęły odpowiedzialność za prowincję Ghazni. Polski kontyngent rozmieszczony jest w pięciu głównych bazach w prowincji:

• Ghazni

• Warrior

• Giro

• Vulcan

• Qarabagh

oraz w bazie sił koalicyjnych w Bagram.

 

Polskie Siły Zadaniowe we wrześniu 2010 roku wsparł amerykański batalion piechoty. Pozwala to na skuteczniejsze prowadzenie operacji w prowincji Ghazni. Amerykańska Batalionowa Grupa Bojowa stanowi trzeci pododdział, obok Zgrupowań Bojowych Alfa i Bravo, podlegający bezpośrednio pod dowódcę Polskich Sił Zadaniowych."

 

 

Zadania

Żołnierze X zmiany Polskich Sił Zadaniowych w Islamskiej Republice Afganistanu realizują misję o charakterze stabilizacyjnym i doradczo - szkoleniowym dla utrzymania bezpieczeństwa i stabilizacji w rejonie odpowiedzialności, pomocy w odbudowie Afganistanu i wspierania afgańskich władz i lokalnej administracji poprzez realizację programów rozwojowych i odbudowę infrastruktury cywilnej. Ponadto do szczegółowych zadań żołnierzy należy szkolenie Afgańskich Sił Bezpieczeństwa oraz udzielanie niezbędnej pomocy dla mieszkańców prowincji w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

 

Ubezpieczenie żołnierzy

Świadczenia odszkodowawcze, oprócz wynikających z resortowych przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wynoszą:

• z tytułu śmierci – 250 000 zł,

• z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 1500 zł za każdy 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

 

DOWÓDZTWO KOMPOZYTOWE

Dowództwo i sztab operacji ISAF tworzy tzw. dowództwo kompozytowe. Obsadzane jest ono rotacyjnie przez poszczególne dowództwa komponentów lądowych NATO (ang. LCC – Land Command Component) i uzupełniane żołnierzami z wszystkich państw biorących udział w operacji. Rotacja żołnierzy dowództwa i sztabu misji ISAF następuje co sześć, dziewięć lub dwanaście miesięcy służby i jest zależna od zajmowanego stanowiska.

 

Dowódcą I zmiany PKW Afganistan był gen. dyw. Marek TOMASZYCKI, a dowódcą Polskiej Grupy Bojowej -- ppłk Adam STRĘK. Skład I zmiany PKW Afganistan tworzyli żołnierze z: 18. batalionu desantowo–szturmowego z Bielska–Białej, 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca, 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej, Centralnej Grupy Współpracy Cywilno–Wojskowej z Kielc, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych oraz Żandarmerii Wojskowej.

***

Dowódcą II zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Jerzy BIZIEWSKI, a dowódcą Polskiej Grupy Bojowej (PGB) - ppłk Piotr ZIEJA. Skład II zmiany PKW Afganistan tworzyli żołnierze z: 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 6. Brygady Desantowo–Szturmowej z Krakowa, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 2. Brygady Saperów z Brzegu, 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca, 9. Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, 49. Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego, 56. Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Współpracy Cywilno–Wojskowej z Kielc oraz Żandarmerii Wojskowej.

***

Dowódcą III zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Grzegorz BUSZKA. Skład III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego tworzyli żołnierze z: 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Gliwic, 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, 2. Brygady Saperów z Kazunia, 2. Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Żandarmerii Wojskowej oraz Centralnej Grupy Współpracy Cywilno-Wojskowej z Kielc.

***

Dowódcą IV zmiany PKW Afganistan był płk Rajmund Tomasz ANDRZEJCZAK, a zastępcą dowódcy RC EAST ds. koalicji (CJTF RC-E DCOM) - gen. bryg. Janusz ADAMCZAK. Skład IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego tworzyli żołnierze z: 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina, 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga, 2. Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa, 6 Brygady Desantowo-Szturmowej z Gliwic, 25 .Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 56. Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia, 1. Brygady Saperów z Kazunia, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Współpracy Cywilno–Wojskowej z Kielc, a także Żandarmerii Wojskowej

***

Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych (Polish Task Force "White Eagle"), a jednocześnie dowódcą V zmiany PKW Afganistan był płk Rajmund Tomasz ANDRZEJCZAK. W skład V zmiany wchodziło ok. 2000 żołnierzy z następujących jednostek: 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego 1. Brygady Logistyczna z Bydgoszczy 2. Mazowieckiej Brygady Saperów z Kazunia 49. pułku śmigłowców bojowych z Pruszcza Gdańskiego 5. pułku inżynieryjnego ze Szczecina 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) w Kielcach Żandarmerii Wojskowej.

***

Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych (Polish Task Force White Eagle), a jednocześnie dowódcą VI zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Janusz BRONOWICZ. W skład VI zmiany wchodzili żołnierze n/wym. jednostek: 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 2. Brygady Saperów z Kazunia, 56 pułk śmigłowców bojowych z Inowrocławia, 49. pułku śmigłowców bojowych z Pruszcza Gdańskiego, 2. pułku rozpoznawczego z Hrubieszowa, 9. pułku rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, 23. Brygady Artylerii z Bolesławca, 25. Brygady Kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z Kielc, Żandarmerii Wojskowej Podstawy prawne funkcjonowania VI zmiany:

• Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (Monitor Polski 2009 r., nr 65, poz. 857)

• Rozkaz Nr Z-579/Oper./DO SZ Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie przemieszczenia i funkcjonowania VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu w składzie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa

***

Dowódcą VII zmiany PKW Afganistan był gen. bryg. Andrzej PRZEKWAS. W skład VII zmiany wchodzili żołnierze n/wym. jednostek: 1. Brygady Pancernej z Wesołej, 3. Brygady Zmechanizowanej z Lublina, 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa, 2. Brygady Saperów z Kazunia, 5. pułku inżynieryjnego ze Szczecina, 56. pułku śmigłowców bojowych z Inowrocławia, 49. pułku śmigłowców bojowych z Pruszcza Gdańskiego, 2. pułku rozpoznawczego z Hrubieszowa, 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, 20. Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 15. pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi, 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej, 2. pułku komunikacyjnego z Inowrocławia, 3. pułku drogowo-mostowego z Chełmna, 10. Brygady Logistycznej z Opola, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z Kielc, Żandarmerii Wojskowej. Podstawa prawna:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

 

Skład VIII zmiany PKW Afganistan:

Trzonem VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w Afganistanie są żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) ze Świętoszowa. Wraz z żołnierzami innych jednostek 11DKPanc, świętoszowscy żołnierze stanowią około 60% składu osobowego VIII zmiany PKW Afganistan. Poza żołnierzami z 10BKPanc, VIII zmianę tworzą m. in. żołnierze: 11. Dywizji Kawalerii Pancernej „Czarnej Dywizji” z Żagania oraz jednostek jej podległych:

• 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania

• 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego z Czerwieńska

• 69. pułku przeciwlotniczego z Leszna

• 5. Lubuskiego pułku artylerii z Sulechowa

• 5. Kresowego batalionu saperów z Krosna Odrzańskiego

• 11. batalionu dowodzenia z Żagania

• 11. batalionu remontowego z Żagania

• 4. batalionu zaopatrzenia z Krosna Odrzańskiego.

 

Pozostałe jednostki: 56. pułk śmigłowców bojowych z Inowrocławia, 49. pułk śmigłowców bojowych z Pruszcza Gdańskiego, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z Kielc, Centralna Grupa Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, 10. Brygada Logistyczna z Opola, 9.pułk rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego, Żandarmeria Wojskowa.

 

Dowódcą VIII zmiany był generał brygady Andrzej Reudowicz.