WSzW Wrocław BIP
Starszy podoficer Dowództwa Dywizji
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.


STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA DYWIZJI

starszy chorąży sztabowy Robert ZYCH

tel. 261-68-80-15; tel. 669-943-011