WSzW Wrocław BIP
Porozumienia
Środa, 21 listopada 2018 r.

Porozumienia zawarte pomiędzy 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej z organizacjami pozarządowymi i innym partnerami społecznymi

 

Porozumienie ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Baltic ze Szczecina.

 

Porozumienie z Chorągwią Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Porozumienie z Federacją Organizacji Polskich Pancerniaków.

 

Porozumienie z Gminą Miejską Lubin.

 

Porozumienie z Gminą Żagań o Statusie Miejskim.

 

Porozumienie z Kresowym Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym im. Orląt Lwowskich w Żarach.

 

Porozumienie z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów.

 

Porozumienie z Powiatem Żagańskim

 

Porozumienie ze Stowarzyszeniem 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej.

  

Porozumienie ze Stowarzyszeniem Żołnierzy i Pracowników Wojska 3 Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich.

 

Porozumienie z Wojskowym Klubem Sportowym „Sobieski”.

  

Porozumienie z Żagańskim Stowarzyszeniem Muzycznym „Octava”.

  

Porozumienie z Żagańskim Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka”.

 

 

Porozumienie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

 

Porozumienie ze Szkołą Podstawową nr 2 z Żagania

 

Porozumienie z Zespołem Szkół nr 2 z Żagania

 

Porozumienie z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną

 

Porozumienie ze Stowarzyszeniem "Klub Pancernych"

 

Porozumienie z Oddziałem PTTK Żagań

 

Porozumienie z Wojskowym Stowarzyszeniem Sportowym "GROT" w Lesznie

 

Porozumienie z Okręgową Radą Łowiecką PZŁ w Zielonej Górze

 

Porozumienie z Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Rzepinie