WSzW Wrocław BIP
O NAS
Środa, 21 listopada 2018 r.

 

     
 
 
Klub 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
 
 
 
 

 

Klub 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej jest wiodącym klubem żagańskiej „Czarnej Dywizji”. Do głównych zadań klubu należy, realizacja zadań, dostosowanych do celów działalności wychowawczej i potrzeb lokalnych środowisk wojskowych. Tworzenie warunków do rozwijania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania zainteresowań w dziedzinie kultury i sztuki poprzez organizowanie i popularyzację pracy klubów, kół, sekcji zainteresowań oraz amatorskich zespołów artystycznych. Realizowanie zadań związanych z organizowaniem uroczystości państwowych i wojskowych o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym, organizowanie przedsięwzięć integrujących środowisko wojskowe, upowszechnianie kultury narodowej w środowisku wojskowym, promowanie dorobku kulturalnego wojska w środowisku wojskowym i społeczności lokalnej, rozwijanie czytelnictwa w środowisku wojskowym.
 
 
 

  W Klubie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej działają sekcje i koła:

 

 

 Sekcja Wokalna
Instruktor prowadzący: Halina SCHULZ
 
Sekcja Recytatorska
Instruktor prowadzący: Małgorzata MOSKWA
 
Sekcja Tamburmajorek
Instruktor prowadzący: Małgorzata SOCZAWA
 
Sekcja teatralno-taneczna "Mali Husarze"
Instruktor prowadzący: Halina SCHULZ i Małgorzata MOSKWA
 
Sekcja Teatralna
Instruktor prowadzący: Kamila SMOLIŃSKA
 
"Estrada Czarnej Dywizji"
Instruktor prowadzący: Tatiana KARDYNAŁ-GRZEGRZÓŁKA
 
Sekcja Tenisa Ziemnego
Opiekun: Kamila SMOLIŃSKA
 
 
 
Kontakt 261 68 91 64
ul.  Żarska 1