WSzW Wrocław BIP
STOWARZYSZENIA
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.

 

 

 

 

Stowarzyszenia działające przy Klubie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej:

 

 

 


 

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE

 

 

 

 

 

W roku 1947 grupa myśliwych - żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego stacjonujących w odległym Chełmie k. Lublina postanowiła połączyć się, aby wspólnie realizować łowiecką pasję. Myśliwskie doświadczenie zdobywali we wszystkich strefach klimatycznych, nie wyłączając Syberii. Teraz mieli polować na rozległych i pięknych terenach Lubelszczyzny. Los żołnierza to jednak życie na walizkach. Założyciele naszego koła w 1949 roku, wraz ze zmieniającym swoją dyslokację 8.Drezdeńskim Pułkiem Czołgów znaleźli się w rejonie Żagania. Zawiązane w Chełmie kolo nie rozpadło się. Od malowniczo wijącego się Bobru, przepływającego przez Żagań, bogato zasiedlonego przez bobry, przyjęło nazwę „BÓBR”. Władze wojskowe nadały mu numer 435. Nazwę i numer zachowaliśmy do dzisiaj. Z najstarszych zachowanych dokumentów wynika, że do grona założycieli należeli między innymi: Kolega DAMSE (pierwszy Prezes Koła), kolega Stanisław ZAWIŁOWICZ, kolega Zygmunt KRASNY, kol. Władysław BEK, kolega Wacław HOROSZCZYŃSKI, kolega Piotr SŁOWATYŃSKI i inni, których nazwiska niestety zatarły się w pamięci. Teren łowiska obejmował na przestrzeni lat przepiękne rewiry północnej części borów dolnośląskich, wokół Żagania, wzdłuż rzeki Bóbr i szlaku komunikacyjnego Wrocław – Berlin, będąc obwodem polno-leśnym. W miarę upływu lat, za zmieniającymi się podziałami administracyjnymi gospodarowaliśmy na ternach będących w użytkowaniu wojska (dwa obwody) i obwodem polno-leśnym w rejonie Mirostowic Dolnych, Mirostowic Górnych i Iłowej. Na nasz los zasadniczy wpływ miały i mają uwarunkowania gospodarcze. Wprowadzenie restrykcyjnych przepisów odpowiedzialności kół za szkody łowieckie (na terenach leśnych i na polach uprawnych) spowodowały konieczność rezygnacji z dzierżawy kolejnych terenów. Gospodarka łowiecka była prowadzona na obszarze od 6 do 12 tys hektarów. Aktualnie gospodarzymy na 7146 ha obwodu leśnego (nr 225) będących w administracji Nadleśnictwa Żagań i wykorzystywanych głównie jako poligon wojskowy, położonych w trójkącie miejscowości TRZEBÓW – ŁOZY - CZERNA. Obwód to miejsce z tradycjami. W znacznej części pokrywa się z terenami łowieckimi Księstwa Żagańskiego. Na jednej z polan, nad śródleśnym jeziorkiem, uroczysku Huberta znajdował się pałacyk myśliwski. Wojenna pożoga pozostawiła tylko fundamenty – piwnice do przechowywania upolowanej zwierzyny. Tam też znajduje się głaz z napisem „Hubert Platz” i datą 1624. W czasie obchodów 50-lecia Kola (1997) umieściliśmy obok drugi kamień napisem: „WKŁ Bóbr Żagań 1947 – 1997”. Na pamiątkę po nas i ku pamięci potomnych. Nestorem w naszym Kole jest kolega Zdzisław KOLASIŃSKI. W pamięci myśliwych pozostaje kolega Józef „DZIADEK” KOŚCIELNIAK – kresowianin, żołnierz II Armii Wojska Polskiego. Po zakończeniu wojny osiadł w m. CZERNA gdzie, jako gajowy, dalej realizował swoje umiłowanie lasu. Pamięć o nietuzinkowych myśliwych Koła pozostaje z nami znajdując swoje odbicie w nazwach zakątków łowiska: „dąbki Kościelniaka”, „wnęk Kolany”. Na zasiedlenie zwierzyny niewątpliwie miał duży wpływ militarne wykorzystania terenu obwodu, w tym do pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia nie tylko przez jednostki Wojska Polskiego. Także św. Hubert nie zapominał o nas darząc kolegów myśliwych medalowymi trofeami jelenia szlachetnego: medal srebrny: kolega Edward SKWAREK (1987 – 190,85), medal brązowy: kolega Andrzej MARKOWSKI (1987 – 182,09, 1988 – 184,36), kolega Dariusz BIELECKI (2002 – 172,09).

 


KONTAKT:

WKŁ "BÓBR" NR 435
68-100 Żagań
skr. poczt. 9

 

 

 


 

WOJSKOWE KOŁO WĘDKARSKIE

 

PREZES KOŁA
Sebastian PRUDEL
 

Na wniosek Zarządu Koła, w dniu 29.12.1979r dowództwo dywizji wydało zgodę na udostępnienie dla Wojskowego Koła Wędkarskiego PZW terenu bagiennego przylegającego do rzeki CZERNA na urządzenia stawu z przeznaczeniem na hodowlę i połów ryb. Sporządzono dokumentację techniczną oraz wodno - prawną, zatwierdzoną przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żaganiu. Po opracowaniu dokumentacji technicznej, wodno-prawnej i zatwierdzeniu planów do prac związanych z zagospodarowaniem terenów przystąpiono w marcu, a prace trwały do końca lipca 1983 roku. Po spuszczeniu wody, oczyszczono i pogłębiono teren, wykonano odpływ, usypano nowe stoki brzegowe, przeprowadzono remont przystani i mostu spacerowego na wyspę, wykonano oczyszczalnik. Pierwszego zarybienia zbiornika dokonano dwukrotnie na jesieni 1983 roku. Kolejne prace rekultywacyjne przeprowadzono w latach 1997 i 2005 przy znaczącym udziale i pomocy sprzętowej dowódców 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Od samego początku funkcjonowania zbiornika kolejni Prezesi Koła podpisywali umowy cywilno-prawne (użyczenia) z przedstawicielami dowództwa dywizji - kolejnymi Kierownikami Klubu Garnizonowego na użytkowanie zbiornika. Podpisywane umowy pozwalały na określenie statusu prawnego zbiornika (łowiska) co pozwalało uzyskać status ,,łowiska specjalnego” Koła, a co za tym idzie wiązało się ze zdobywaniem funduszy na jego zarybianie. Po wprowadzeniu gospodarki rynkowej członkowie koła w formie dobrowolnych wpłat na cele zarybieniowe sami finansują zakup materiału zarybieniowego z ośrodków. Obiektem połowu jest: karp, lin, leszcz, płoć, wzdręga, karaś, okoń, szczupak oraz amur. Członkowie Koła opiekują się stawem poprzez realizację wiosennych prac gospodarczych, podczas których sprzątany jest teren wokół zbiornika, wycinane są samosiejki oraz zakrzaczenia, czyszczone i pogłębiane są kanały wpływowy i odpływowy wody z rzeki Czerna oraz jesienią prowadzi coroczne jego zarybianie. Spotkania nad wodą to niejednokrotnie miłe spędzenie czasu, na łonie natury kilku pokoleń miłośników wędkarstwa, całych rodzin, a dla emerytów wojskowych miejsce spotkań i snucia opowieści i wspomnień z dawnych lat służby.

LOKALIZACJA Jest to zbiornik wodny wchodzący w skład kompleksu klubu wojskowym ,,Czarnej Dywizji (11LDKPanc) - K - 2996, usytuowany w Żaganiu, przy ul. Żarskiej, wjazd przy mostku na rzece CZERNA. Od rzeki CZERNEJ oddziela go sztucznie usypana, zadrzewiona grobla o szerokości średnio 10-15m. Powierzchnia zbiornika ok. 1ha. Średnia głębokość ok. 1 – 1,5m (poziom wody uzależniony od stanu rzeki CZERNA). Adres strony internetowej: http://www.pzw3.zagan.pl/


             

             

  


STOWARZYSZENIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY 29 PUŁKU

- W BUDOWIE

 


STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA 3. DREZDEŃSKIEGO PUŁKU CZOŁGÓW ŚREDNICH

 

Prezes Zarządu
Stefan KOZAK

http://stowarzyszenie3pcz.zagan.pl/


 

 

 

STOWARZYSZENIE RODZINA WOJSKOWA

 

PRZEWODNICZĄCA SRW
Garnizonu Żagań

Urszula DYDOStowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” jest kobiecą organizacją o rodowodzie sięgającym lat międzywojennych. W naszych szeregach zrzeszamy panie zawodowo i rodzinnie związane z wojskiem. Nasze członkinie to żony żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy, pracownice wojska oraz sympatycy.

Celami  stowarzyszenia są:

  • Ugruntowanie trwałości rodziny wojskowej i podnoszenie jej społecznego prestiżu. 
  • Popularyzowanie turystyki i rekreacji, poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczo-historycznych.
  • Integrowanie rodzin wojskowych ze środowiskiem cywilnym, poprzez organizowanie festynów i pikników wojskowych. 

Zapraszamy Panie do zapoznania się z naszą działalnością i wstąpienia w nasze szeregi.