WSzW Wrocław BIP
Misja
Środa, 21 listopada 2018 r.

 MISJA


Zgodnie z artykułem 26. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nasza dywizja, jako jeden z elementów Sił Zbrojnych, służy ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, i nienaruszalności jego granic.

Posiadając bogate doświadczenia, zdobyte przede wszystkim podczas operacji zagranicznych na Bałkanach, w Iraku, Czadzie i Afganistanie, przygotowujemy profesjonalnie i wszechstronnie wyszkolonych żołnierzy, świadomych swojej wartości i dążących do osiągnięcia wspólnych celów.

Pragniemy by obraz wojska XXI wieku, jako instytucji posiadającej zaufanie i poparcie społeczne, był jednoznaczny ze słowami honor, ojczyzna i tradycja.

W naszych działaniach zawsze będziemy hołdować zasadzie pomocy najbardziej potrzebującym, którzy ze względu na niefortunny zbieg okoliczności czy atak żywiołu stracili dorobek całego swojego życia i potrzebują pomocnej dłoni