WSzW Wrocław BIP
Sztandar 11LDKPanc
Czwartek, 13 grudnia 2018 r.

13 września 2013r. 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, jako pierwszy związek taktyczny Wojsk Lądowych otrzymała sztandar. To wyjątkowe wyróżnienie spotkało dowództwo 11LDKPanc w dniu święta dywizji, które w 2013 roku zbiegło się z trzydziestoleciem otrzymania przez lubuski związek taktyczny imienia Króla Jana III Sobieskiego. Akt ufundowania był szczególnym wyróżnieniem moralnym, wyrazem zaufania i szacunku, jakim darzą żołnierzy przełożeni, społeczeństwo Ziemii Lubuskiej oraz władze lubuskie i samorządowe regionu.

 

  

 

Strona główna płatu sztandaru jest zgodna z art.14 Ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 3 z 1993 r., poz.154). Płat sztandaru ma wymiary 75 x 75 cm i jest wykonany z białej tkaniny z wszytym centralnie krzyżem kawalerskim z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są zgodne z barwami Rzeczypospolitej Polskiej. Prawy bok sztandaru wszyty jest w białą skórę, która przymocowana jest do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata. Pozostałe boki sztandaru obszyte są złotą frędzlą o długości 5 cm. Na płacie sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Wewnątrz wieńca umieszczony jest wizerunek Orła Białego. Głowa zwrócona jest do drzewca. Orzeł haftowany jest srebrnym szychem a korona, dziób i szpony złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, haftowane są złotym szychem wieńce wawrzynu, a w nich numer Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego „11”.

 

 

 

Na stronie odwrotnej płata sztandaru wykonanej z identycznego materiału jak strona główna, znajduje się pośrodku krzyża kawalerskiego złoty wieniec z liści laurowych. W środku wieńca umieszczony jest w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata na białych polach umieszczone są cztery złote wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej. W wieńcu umieszczone zostały następujące symbole: - w wieńcu górnym przy drzewcu sztandaru umieszczony jest herb Województwa Lubuskiego; - w wieńcu dolnym przy drzewcu sztandaru umieszczony został Orzeł Wojsk Lądowych; - w wieńcu lewym dolnym umieszczono odznakę pamiątkową 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej - w lewym górnym wieńcu umieszczony został herb miasta Żagań. Umieszczone w wieńcach narożnych symbole podkreślają związek jednostki z jej historycznym rodowodem, tradycjami i miejscem stacjonowania oraz więzi ze społeczeństwem województwa Lubuskiego i miasta Żagania, fundujących sztandar.

 
        
 
Głowica sztandaru wykonana została zgodnie z Ustawą Sejmu RP z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 3 z 1993r. poz. 154). Głowica składa się z orła i postawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony są koloru złotego. Na podstawie głowicy, napis „11LDKPanc” – skrót nazwy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Głowica jest posrebrzana i matowana.


Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna dębowego toczonego. Ma konstrukcję dwudzielną, części połączone są metalową i chromowaą tuleją. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, a na dolnym stożkowe okucie z chromowanego metalu.Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo województwa lubuskiego, na czele, którego stanął Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, którego skład stanowili:
- Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Przewodnicząca Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru,
- Jerzy Ostrouch – Wojewoda Lubuski,
- gen. bryg. Zbigniew Szura – Prezes Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków oraz Prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
- Stanisław Szymkowiak – Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- Daniel Marchewka – Burmistrz Żagania,
- Grażyna Stawowczyk – radna Sejmiku Województwa Lubuskiego,
- Adam Zeguła – przedsiębiorca z Zielonej Góry,
- Bolesław Galent – przedsiębiorca z Żagania,
- Włodzimierz Kwaśniewicz – były Dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego,
- Mirosław Glaz – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim.Rodzicami chrzestnymi sztandaru była Hanna Maciejowska, córka legendarnego dowódcy 10 Pułku Strzelców Konnych, poległego w bitwie normandzkiej, podpułkownika Jana Maciejowskiego. Obecnie aktywnie uczestnicząca w pracach zarządu Koła 10 Pułku Strzelców Konnych, działającego w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Ojcem chrzestnym sztandaru był pułkownik w stanie spoczynku, Eugeniusz Praczuk, żołnierz 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, uczestnik forsowania Nysy Łużyckiej i walk na polach Budziszyna, obecnie Wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Kombatantów 1DKP oraz Wiceprezes FOPP. 

Uroczystość uświetnili Husarze w strojach z czasów Króla Jana III Sobieskiego, którzy jako poczet sztandarowy weszli na plac generała Stanisława Maczka, wnosząc sztandar 11LDKPanc. Skład pocztu stanowili: - Marek JAKUBIAK – posiadający dożywotni tytuł Hetmana Lubańskiego, twórca idei „Husaria przed Pałacem Prezydenckim” - Paweł Ryszard WASILEWICZ – Marszałek Rycerstwa Śląskiego, twórca drużyny rycerskiej Syrokomla, - Leszek STRUCZYŃSKI oraz Maciej JAKUBIAK.Na drzewcu sztandaru umieszczonych jest następujących 14 gwoździ honorowych:
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
- Minister Obrony Narodowej
- Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
- Dowódca Wojsk Lądowych
- Wojewoda Lubuski
- Marszałek Województwa Lubuskiego
- Burmistrz Miasta Żagań
- Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru
- Rodzice Chrzestni Sztandaru
- Szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
- Dowódca 11.LDKPanc
- Przedstawiciel Oficerów
- Przedstawiciel Podoficerów i Szeregowych
- Przedstawiciel Pracowników Wojska


Uroczystego aktu wbicia gwoździ honorowych dokonali:
- generał broni rezerwy Waldemar Skrzypczak – podsekretarz stanu ds. uzbrojenia i modernizacji MON
- generał brygady Franciszek Kochanowski – przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego. WP
- generał broni Zbigniew Głowienka – dowódca Wojsk Lądowych
- Jerzy Ostrouch – wojewoda Lubuski
- Elżbietę Polak – marszałek Województwa Lubuskiego


- Daniela Marchewkę – burmistrza Żagania
- Hannę Maciejowską – matka chrzestna sztandaru
- pułkownik w stanie spoczynku Eugeniusz Praczuk – ojciec chrzestny sztandaru
- pułkownik Dariusz Górniak – szefa Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
- generał brygady Zbigniew Smok – zastępca dowódcy 11LDKPanc
- major Dariusz Bielecki – przedstawiciel oficerów dowództwa 11LDKPanc
- sierżant Robert Łukasik – przedstawiciela podoficerów i szeregowych dowództwa 11LDKPanc
- Mirosława Celanowska – przedstawicielka pracowników wojska dowództwa 11LDKPancNa 4 pamiątkowych gwoździach umieszczone zostały najważniejsze dla „Czarnej Dywizji” oraz jednostek, których tradycje ona dziedziczy daty i wydarzenia:
- 25.02.1942r. – powstanie 1 Dywizji Pancernej
- 05.07.1944r. – powstanie 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego
- 15.03.1945r. – powstanie 11 Dywizji Piechoty
- 12.09.1991r. – połączenie tradycji 1 Dywizji Pancernej i 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego

  

Uroczystego aktu wbicia gwoździ pamiątkowych dokonali:
- porucznik Sylwester Bardziński – żołnierz 1DPanc
- kapitan Jan Walczyk – żołnierz 1DKPanc


- generał dywizji Janusz Ornatowski – dowódca dywizji w latach 1984 – 1987
- generał brygady Zbigniew Szura – prezes FOPP

 


Sztandar poświęcił: biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Stefan REGMUNT
 
Aktu wręczenia sztandaru w imieniu Prezydenta RP, dokonał Minister Waldemar Skrzypczak, przekazując go do rąk generała brygady Zbigniewa Smoka. – „W imieniu Prezydenta RP wręczam 11 LDKPanc sztandar ufundowany przez społeczeństwo Województwa Lubuskiego” – tak brzmiała formuła wygłoszona przez ministra w momencie przekazania.  

FOTOGALERIA - PRZEKAZANIE SZTANDARU

Skład pierwszego pocztu sztandarowego stanowili:
dowódca – kapitan Marek Lewandowski
sztandarowy – chorąży Paweł Toch
asysta – starszy sierżant Rafał NowackiAutorami koncepcji i projektu sztandaru jest zespół pod kierownictwem szefa wydziału wychowawczego dywizji, podpułkownika Stanisława Sokołowskiego.

Linki do artykułów:
"Upragniony sztandary"- informacja prasowa z dnia 10.09.2013r. poświęcona sztandarowy 11LDKPanc
"Miłość ojczyzny jest naszym prawem" - informacja prasowa z dnia 13.09.2013r. na temat obchodów święta 11LDKPanc i uroczystego wręczenia sztandaru;