WSzW Wrocław BIP
4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy
Niedziela, 21 października 2018 r.
4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy

   

4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, stacjonuje w dwóch obiektach Czerwieńsk i Leszno. Pułk jest przeznaczonym do osłony przeciwlotniczej sił lądowych oraz innych ważnych obiektów na polu walki przed rozpoznaniem i uderzeniami środków napadu powietrznego. Samodzielnie i we współdziałaniu z innymi środkami przeciwlotniczymi może zwalczać cele powietrzne lecące z dowolnego kierunku na małych i średnich wysokościach. Podczas osłony wojsk i obiektów pułk prowadzi walkę z pilotowanymi środkami napadu powietrznego (samoloty, śmigłowce), a także z bezpilotowymi środkami napadu powietrznego wykonującymi zadania na małych wysokościach. Pułk w składzie czterech dywizjonów dysponuje dużą siłą ognia oraz znacznymi możliwościami wykonania manewru, pozwalającymi jednocześnie zwalczać kilkadziesiąt celów powietrznych. Stanowi on główną siłę obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych w prowadzonych z dużym rozmachem działaniach taktycznych, zarówno w dzień jak i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych.

Rozkazem organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 1951 roku przy 5 Saskiej Dywizji Piechoty zostaje utworzony w miejscowości Wędrzyn 26 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej. Do dywizjonu zostaje skierowanych 19 podoficerów i 25 kanonierów w celu przygotowania bazy szkoleniowej do przyjęcia i rozpoczęcia szkolenia młodego rocznika poborowych. W dniu 13 stycznia 1952 roku żołnierze dywizjonu złożyli przysięgę wojskową. Pułk wielokrotnie przechodził reorganizacje i stacjonował w garnizonach: Wędrzyn, Torzym, Skwierzyna skąd 28 kwietnia 1975 roku zostaje przeniesiony do garnizonu Czerwieńsk. W lipcu 1982 roku do jednostki napłynęły pierwsze egzemplarze, zestawów rakietowych 9K 33M2 „OSA – AK”. 1 lipca 1996 roku z inicjatywy kadry zawodowej i Społecznego Komitetu Przejęcia Tradycji i Fundacji Sztandaru pod przewodnictwem burmistrza Czerwieńska pułk przyjmuje tradycje 4 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej z Anglii i otrzymuje nowy sztandar. W wyniku restrukturyzacji sił zbrojnych, od 28 listopada 1997 roku pułk zostaje podporządkowany Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Od stycznia 2012 roku po rozformowaniu 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego w struktury organizacyjne Pułku zostały włączone dwa dywizjony przeciwlotnicze (zestawu OSA i KUB) z byłego 69 pplot i jednocześnie Pułk został podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych. Pułk dziedziczy tradycje: 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1 Dywizji Pancernej, 4 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, 128 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, 11 Bolesławieckiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej oraz 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,GROTA’’. Ponadto ze względu na tradycje pododdziałów z byłego 69 pplot Pułk utożsamia się z tradycjami: 5 Kresowego Pułku Przeciwlotniczego, 55 Poznańskiego Pułku Piechoty oraz 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego. Z dniem 4 października 2013 roku Minister Obrony Narodowej nadał pułkowi patrona gen.dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”.


   

   

Adres: 66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 10
Telefony: sekretariat +48 (068) 321 02 03; służba dyżurna +48 (068) 321 02 22
Leszno: ul. Racławicka 1